Slootdorp, het eerste dorp in de Wieringermeerpolder.

Toen in 1916 het zuiderzeewater zo hoog steeg en grote delen van Noord-Holland onder water kwamen te staan, moesten de plannen, die ingenieur Lely al eerder bedacht had, ten uitvoer gebracht worden. Al vrij snel zijn ze begonnen met een dijk aan te leggen tussen Medemblik en Den Oever, en natuurlijk werd toen ook meteen begonnen met de aanleg van de afsluitdijk.  Tevens werden er twee gemalen gebouwd, eentje in Medemblik en de andere bij den Oever. Op 10 februari 1930 zijn deze begonnen met het leegpompen van de polder, en in dat zelfde jaar op 21 augustus was de Wieringermeerpolder al droog gelegd.

 

Toen de polder droog was moest het nieuwe land bouw-/en woonrijp gemaakt worden. Men begon met sloten graven, zodat er meteen kavels ontstonden, wegen aan te leggen, bruggen bouwen, maar natuurlijk moesten er ook boerderijen,  huizen, kerken, scholen en winkels gebouwd worden.  En zo ontstond Sluis 1, het eerste dorp van de Wieringermeerpolder, later werd sluis 1 omgedoopt tot Slootdorp. De nieuwe bewoners (pioniers) kwamen vanuit heel Nederland deze kant op. Zij die zich hier wilden vestigen moesten zichzelf kunnen bedruipen, dus een baan hebben, en goed gezond zijn, maar ook gemotiveerd om hier een nieuw leven op te bouwen.

Het nieuwe leven viel niet altijd mee, zo vertelde buurvrouw Bolhuis (één van de pioniers) dat ze water moesten halen in het begin, vanuit het "monument" op de Brink. Het screenen was dan ook zekers niet overbodig.  Er was meteen niet voldoende woonruimte voor iedereen enzo hielp de éne pionier de ander, want wanneer men ruimte over had in huis, nam men een kostganger in huis, zodat deze ook onderdak had.  Het leven begon geleidelijk aan zijn draai te krijgen hier, en men begon ook met de andere dorpen te bouwen. De boerderijen waren natuurlijk al gebouwd. Dat was immers DE bron van inkomsten van het nieuwe land.

Maar toen kwam de oorlog, en ja dat viel ook in de Wieringermeer niet mee. Zo zaten de Duitsers ook in Slootdorp, en hadden de gereformeerde kerk "ingenomen" !

Het einde van de oorlog was voor de bewoners van de Wieringermeerpolder een bittere pil, want op 17 april, vlak voor de bevrijding, hebben de Duitsers de polderdijk laten exploderen. Twee flinke gaten ontstonden er, en zo kon het IJsselmeer water vrij de polder weer instromen. De gaten zaten vlak bij elkaar, tussen Den Oever en Oude Zeug in. Eentje had een lengte van 150 meter en de andere van 200 meter. Ook waren de gaten flink diep, zo was het ene gat maar liefst 30 meter diep en het andere 23 meter.  Op het moment van de onderwaterzetting bloeide het koolzaad prachtig mooi!!!!

De bewoners konden allemaal op tijd wegkomen door te evacueren naar hoger gelegen delen, zoals naar Wieringen, Medemblik, Winkel en Wieringerwaard. Buurvrouw Bolhuis heeft mij vaak verteld, toen zij hoorde dat ze met haar gezin moest evacuren, dat ze eerst eens pannenkoeken is gaan bakken, zodat ze tenminste eten hadden. Toen dat gebakken was, zijn ze de waardevolle spulletjes gaan opbergen en wel op zolder, zodat wanneer ze weer terug konden ze het er weer vanaf konden halen, en de dingen die ze meegenomen heeft, hadden ze eigenlijk niets aan. Maar ja in nood doe je rare dingen nietwaar, dat zal gerust meerdere mensen zijn overkomen in die tijd. (en helaas nu nog steeds!) Haar waardevolle spulletjes heeft ze nooit meer gezien, want toen ze terug kwamen was er geen boven meer!  Op die dag, de 17e April, is er  ook nog iemand geboren in Slootdorp en wel Jan Kaptein, de jongste zoon van Dhr en mevr Kaptein die op de Brink een zuivelwinkel hadden. Ook zij moesten natuurlijk geëvacueerd worden en Jan en zijn moeder zijn met bed en al op de paard en wagen gegaan en richting Wieringer gereden, alwaar zij de oorlogsjaren hebben doorgebracht!

Op 9 augustus 1945 werden beiden gemalen weer ingezet om de polder voor de tweede maal leeg te pompen. Dat was op 11 december van het zelfde jaar gelukkig gelukt, de polder was voor de tweede maal droog geworden. Toen werd ook meteen goed zichtbaar wat het water voor een ravage had achtergelaten. De wegen, bruggen, boerderijen, huizen enz. waren allemaal ernstig beschadigd. Er was dus weer veel werk aan de winkel. Zo moesten de sloten ook weer uitgegraven worden, de boerderijen, huizen, kerken, wegen en bruggen hersteld worden, of herbouwd worden. Bomen geplant. Natuurlijk ging men ook meteen beginnen met het land te bewerken, want ja daar lagen de inkomsten waarvan gegeten moest worden. Zo kon men in 1946 alweer het eerste vlas oogsten.

En zo werd het leven geleidelijk aan  weer normaal in de Wieringermeer polder. Ze hadden het maar weer mooi geflikt!!!

Toen iedereen weer in hun opnieuw gebouwde huizen woonde, werd het leven vrij snel weer normaal, ook de winkels gingen weer open. Voor een klein dorpje was er best veel in Slootdorp, maar ja er werd dan ook alles daar gekocht . De boeren hadden hun Coöperatie en de bewoners konden bij de plaatste middenstand terecht. Zo hadden we een slager die gerund werd door Rotgans, later door zoon Dick! , twee wooninrichtingwinkels (ook wat kleding hadden ze erbij)van de Berg en van der Kooi.  Een witgoed winkel (van Zoonen) een kopjes winkel en speelgoed van van Leeuwen. Twee supermarkten. De ene van fam Boot en de andere van fam Beers (later Elfring) een zuivelwinkel van fam. Kaptein, is ook later door zoon Theo en Jan overgenomen, een kapper (eerst fam. Kroeze, en later fam. de Koning en nu zit Gerti erin) Fietsenhandel, later ook auto's onderhoud van de fam.. Kramer en later ook de garage van fam. De Vries. De smit van fam. Bohemen en twee bakkers. Op de Brink zat fam Koorn (later heeft dochter Celma het overgenomen en is met haar man er een ijzerware zaak in begonnen) en fam De Jager. Een groentenboer van fam Tromp. En dan waren er nog wat meerdere bedrijven, maar die waren weer elder gevestig en niet echt winkels. Het leuke was toen nog, dat er nog gevent werd, en zo kwam Gert Tromp met zijn groente wagen aan huis, en Jan Kaptein met de grote melkwagen en ook de bakkers kwamen langs de deur. Ik zelf vond dat persoonlijk een hele leuke en gezellige tijd. Daarbij had het zekers ook voordelen, vooral voor de ouderen onder ons die niet met hun boodschapjes hoefde te sjouwen.  Maar het dorp was te klein, er werd niet bijgebouwd, om zo'n mooi winkelbestand staande te houden, en daarbij werden we allemaal mobieler, waardoor we elders boodschappen gingen doen. En zo sloten geleidelijk aan de deuren van bepaalde winkels. Ik zelf vind het erg jammer dat dat gebeurd is. Want wanneer je winkelt op het dorp, kom je bekende mensen tegen je maakt een praatje enz. ook mis ik erg de gezelligheid van het langs de deuren komen met de wagens. Zo kwam Gert, de groenteman, altijd iedere dinsdag bij ons, tegen acht uur, dan snel naar binnen want dan kon hij nog net kijken en luisteren naar mon amour van BZN, wat lange tijd op nummer 1 in Top Pop heeft gestaan. Nu waar maak je zoiets nou mee??

ook het verenigingsleven is voor een klein dorpje best groots. Zo hebben we een voetbalvereniging, tennisvereniging, soft-/honkbalvereniging. Damvereniging, judovereniging en sinds ca 2 jaar kun je op Slootdorp ook jeu de boulen. Er zijn al twee banen geschonken door de woningbouwvereniging, wegens de sloop van vele huizen in het dorp, en de daardoor toch wel ontstane onrust! Velen gingen immers ons dorp verlaten! En ze zouden nog graag een derde baan erbij willen hebben, zoveel animo is er voor jeu de boulen in Slootdorp. Lange tijd hebben ze gespeelt gedurende de wintermaanden in de RK kerk, maar die gaat in september dit jaar (2008) gesloopt worden en ja dan zijn ze waarschijnlijk hun winterspel kwijt. Anderzijds het is natuurlijk een zomersport!

Ook heeft Slootdorp een Oranje vereniging en een zeer actief dorpsvereniging.

Het hele jaar door worden er door Slootdorps belangen activiteiten gehouden, eind augustus hebben we altijd gedurende vijf dagen het midzomerfeest. Het begint woensdagmiddag voor de kleintjes en eindigd op zondagmorgen met een gezamelijke kerkdienst in de tent op de Brink. Daar tussen worden er allerlei festiviteiten gedaan.

In 2007 hebben bewoners van de nieuwe buurt, die iets deden en dat aan de bewoners van Slootdorp wilden laten  zien, met bestaande bedrijven, die door een vrouw gerund werden, een lady's day georganiseerd. Het is een soort beurs,  van bedrijven in Slootdorp (sommigen komen ook van buiten!) die door een vrouw gerund worden! Het was verleden jaar erg druk en gezellig en ik hoop dat dat dit jaar weer gaat lukken!

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Slootdorp was toch wat in het verval geraakt, vooral omdat er geen woningen meer bij gebouwd werden en er dus niet meer mensen kwamen. Het dorp kon zo immers ook niet groeien. Verenigingen kregen geen nieuwe leden er meer bij, de winkels kregen het al moeilijker, ook al zijn er inmiddels velen gestopt, scholen minder leerlingen enz. Zo besloot de woningbouw oudere woningen te gaan slopen, en nieuwe huizen erbij te bouwen. Dat bracht een hele verandering in Slootdorp met zich mee, zon gingen vooral oudere mensen, die toch al jaren hier gewoond hebben het dorp verlaten, maar ook jongeren, gingen naar andere plaatsen toe. Dat moest ook wel, want de bewoners van de Brink moesten hun woning verlaten en ja konden niet allemaal elders ondergebracht worden. Eerst werd er begonnen met de bouw op het oude voetbalveld achter de Brink. En bij de hervormde kerk, die nu cultureel centrum is geworden. Ook kwam er een nieuwe wijk bij, wat op de plaats gebouwd is wat ooit het land van Slachter was en later een manege heeft gezeten. De boerderij Emmahoeve is helaas ooit afgebrand. Op die grond waren al nieuwe huizen gebouwd. De wijk werd dus eigenlijk groter. Toen deze huizen klaar waren, konden mensen vanaf de Brink daar heen verhuizen. Daarmee waren de huizen op de Brink leeg en kon er met de sloop begonnen worden. En nadat alles weg was, uiteraard weer opbouwen. Persoonlijk kan ik niet aan die nieuwe woningen wennen. Vervolgens moesten de westkant van de Langeweg eraan geloven en de pioniershoek, daar zijn ze nu nog mee bezig. Begin 2009 zouden die huizen opgeleverd gaan worden. De RK kerk beginnen ze eind 2008 mee te slopen en daar worden er eerst vijf huizen gebouwd in plaats van de geplande 15, omdat er voor deze huizen geen animo meer is, en ook willen ze nog een aantal huizen plat gooien op de Wilhelminaweg waar weer nieuwe huizen moeten komen. Dan zou de Emmahoeve nog verder gaan uitbreiden, maar of dat wel ooit door gaat??? Ze kunnen de huidige woningen bijna al niet kwijt!!! Ik ben bang dat we ooit een tekort zullen hebben aan huurwoningen, immers niet iedereen kan of wil een huis kopen!

Nog eventjes dit, die nieuwe huizen bij de voorheen hervormde kerk, heet het Juffrouw van Harlingen hofje, dit hofje is vernoemd na juffrouw van Harlingen die de eerste school oprichtte  in Slootdorp (toen nog Sluis 1) . Op 2 november 1931 had ze haar eerste schooldag en die dag kwamen er 13 kinderen naar haar schooltje. Ze was juffrouw van alle klassen dus een hele taak moet ik zeggen, om toch wel zo verschillend onderwijs te geven

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Terug naar Home